MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvanı :Gümüşhane Sportif Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş.
Adres :  TÜRKMENLER MEVKİİ İPEKYOLU SK. NO: 59 – İÇ KAPI NO: 1 TEKKE KÖYÜ MERKEZ/ GÜMÜŞHANE
Web Sitesi :www.gumushanespor.org
Telefon :0456 213 70 40
Fax :0456 213 70 40
ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-Posta :MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı (Tüketici)’nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere, Satıcı’ya ait “www.gumushanespor.org” internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet/mal (“Ürün/Ürünler)” satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Birim Fiyat (lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Alıcının bildirdiği teslim yeri dâhil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.3.1. Teslimatı yapacak Kargo Yurtiçi Taşımacılık A.Ş. (bundan böyle “Kargo Şirketi” olarak anılacaktır) firmasının Alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde, Alıcının Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden ürünü teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, sms veya telefonla yapılacaktır).

3.2. Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartına Tek Çekim/Havale/EFT

3.3. Taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.


Alıcının ürünü taksitle satın almış olması halinde, Alıcıya Banka tarafından yapılacak geri ödeme de taksitle yapılmaktadır. Satıcı, ürün bedelinin tamamını tek seferde bankaya ödedikten sonra, taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

Kredi kartı ile alınan ürünün iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.5– Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat Bilgileri;

Adı Soyadı / Unvanı :
Adres :
Fatura Bilgileri; 


Adres :Teslimat Gümüşhanespor’un anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, www.gumushanespor.org internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel niteliklerine, tüm vergiler dâhil satış fiyatına, ödeme şekline, ürünün teslimat bilgilerine ve bunun masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye, Satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgileri okuyarak bu konularda doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve bu hususlara ilişkin olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. www.gumushanespor.org İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4.2. Sözleşmeye konu ürün, siparişin Satıcıya ulaşmasını takip eden, 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinde yer alan ön bilgiler kısmında belirtilen süre içerisinde, Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Ürünlerin teslimatı anında Alıcının adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda, kargo şirketi ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcının sorumluluğundadır. Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde Alıcının Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcıya aittir.

4.4. Aksi Satıcı tarafından belirtilmediği sürece, teslimata ilişkin her türlü teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak ürünlerin teslimat masraflarının tamamı veya bir kısmının kendisince karşılanacağını beyan etmişse, işbu teslimat masraflarının tamamı veya bir kısmı Alıcı’ya yansıtılmayacaktır.

4.5. Teslimat; stokun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

4.6. Kargo şirketinin, ürünü Alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcıya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.7. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.8. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.9. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.10. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.11. Satıcı tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, Alıcının ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedelinin Satıcıya tamamen ödenmemesi, taksitli satışlarda ise vadesi gelen taksit tutarının tahsil edilmemesi halinde Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmaktadır.


4.12. Ürünün tesliminden sonra Alıcının işlem yaptığı kredi kartının, Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi veya ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Alıcının, talep tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde ürünü Satıcıya iade etmesi zorunludur. Bu durumda teslimat masrafları Alıcıya aittir.

4.13. Satıcı, ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, ulaşımın kesilmesi, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, bu durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Alıcının siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde, ödemiş olduğu tutar, iptal talebini Satıcıya ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde nakden ve defaten kendisine ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcının iptal talebini Satıcıya ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde işbu Sözleşmesinin 3.4. maddesindeki prosedüre uygun olarak bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcının bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir.

4.14. Elektronik ortamda gerçekleştirilen bu satış işleminde, tipografik hatalar, yazılım hatalarından veya elektronik ortamda gerçekleşen herhangi bir sistemsel bir hata nedeniyle , ürünün satış bedelinin, indirimli satış bedelinin, ürün görselinin, adet ve sair içerik bilgilerinin gerçeğe aykırı bir şekilde belirtilmiş olması ve satışın da bu gerçeğe aykırı durum veya bedel üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda Satıcı, işbu hatayı fark eder etmez, durumu derhal yazılı olarak Alıcıya bildirerek, ödenen ürün bedelini Alıcıya iade etmek koşuluyla, satış işlemini tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

Alıcı, satıcının işbu maddede belirtilen hakkını bildiğini, oluşan hatadan dolayı fazladan ürün, indirimli fiyat, hediye ürün vb. taleplerde bulunmayacağını ve bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.15. Alıcı tarafından verilecek tüm siparişler, ürünün stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Ürünün tedarik edilmesinde sorun yaşandığında veya ürün artık stokta bulunmadığında, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıyı bu hususta bilgilendirmek ve yazılı/sözlü onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir. Bu durumda Satıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır. Alıcı işbu onayı verip vermemek bakımından serbest olup, onay vermediği durumda, sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin sözleşmesel ve kanuni hükümler uygulanır.

Satıcının Alıcıya sipariş edebileceği benzer veya farklı kategori ve değerlerde ikame ürünlere ilişkin bilgi verme hakkı da saklıdır. Alıcının, işbu ikame ürünleri sipariş etmek istememesi durumunda, istenmeyen ikame ürün için ödediği tutar Satıcı tarafından kendisine iade edilir.

4.16. Alıcı, satın aldığı ürünü iade etmek istemesi halinde, ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini de iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için, yasal 14 günlük süre içinde Satıcının işbu sözleşmenin 1. (birinci) maddesinde yer alan açık adresine veya faks veya elektronik posta adresine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekir.

5.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınacaktır.

5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, yazılı bildirimde bulunulmasının yanı sıra iade edilmesi gereken ürünlerin; Yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün fatura aslının (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) iadesi gerekmektedir. Aksi halde Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Ayrıca iade edilmesi gereken ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4. Satıcı, Alıcının işbu sözleşmede belirtilen şekilde yapacağı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa ürünün Alıcı’ya teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde iade edecektir.

5.5. Satıcının, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifi olmadıkça, Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, Satıcıya veya Satıcının yetkilendirmiş olduğu kişiye, Satıcının anlaşmalı olduğu Kargo Yurtiçi Taşımacılık A.Ş. firmasının herhangi bir şubesinden ücretsiz olarak ürünü iade edecektir. İade, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından yapılmazsa, teslimat masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

İade paketinin içeriğinde Satıcıdan kaynaklanmayan bir hata söz konusu olması halinde, paket Alıcıya iade edilecek olup, buna ilişkin masraflardan Alıcı sorumlu olacaktır.

5.6. Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, Alıcının cayma süresi içerisinde ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığının tespiti halinde, meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu olacaktır. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir;

MADDE 6- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Alıcı aşağıdaki ürünlere ilişkin yapılan sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını ve her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Tüketici, işbu sözleşme ile ilgili olarak satıcı ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilecektir.

MADDE 8 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, ilgili kanun hükümlerinde sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 – GÜVENLİK, KİŞİSEL BİLGİLER VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. Alıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği banka/IBAN bilgileri de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Paylaştığı bu kişisel bilgilerin doğruluğundan ve Satıcının bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur.

10.2. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde Satıcı tarafından alınmıştır. Ancak söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden, Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tüm tedbirlerin alınmasının sorumluluğu Alıcıya aittir.

10.3. Alıcı, virüs, trojan, solucan ya da kötü amaçlı veya teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri yükleyerek internet sitesine zarar vermekten kaçınmayı beyan ve taahhüt etmektedir.

10.4. Alıcı, internet sitesinde sunulan tüm bilgi ve içeriklerdeki telif haklarının, ticari markaların ve sair tüm fikri-sınai mülkiyet haklarının, Satıcının yaptığı anlaşmalar uyarınca diğer üçüncü şahıslara ait olan hariç, Satıcıya ait olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

10.5. Alıcı, işbu sözleşme uyarınca işlenen kişisel verilerinin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında detaylı bilgiye, internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı kısımdan ulaşabilecektir.

MADDE 11- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, bu Sözleşme’nin kendisi tarafından internet sitesinde kabul edilmesi ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce, internet sitesinin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek aşağıdaki hususlarda bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

-Ürün(ler)’in internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,


– Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcıya elektronik iletişim kuralları ile Alıcının bu hususlarda Satıcıya verdiği izinler, Alıcının kanuni hakları, Satıcının hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

– Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

– Sözleşme konusu Ürün(ler) için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil olmak üzere Alıcının Satıcıya ödeyeceği toplam bedel),

-Ürünlerin Alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

-Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

-Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,

-Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcının cayma hakkını kaybedeceği,

– Cayma hakkı olan ürünlerde, ürünün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcıya karşı sorumlu olacağı, Satıcının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcıya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

-Cayma hakkının bulunduğu durumlarda, Alıcının ürünleri Satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil),

-Alıcının tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,

-Mahiyetine göre bu Sözleşmede yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcıya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcının da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

-Uyuşmazlık hallerinde Alıcının Satıcıya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş olup,derhal yürürlüğe girecektir.

Gümüşhane Sportif Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş.

SATICI:Gümüşhane Sportif Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş.
ALICI: